1.Thông tin về  Xí nghiệp:

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh – Xí nghiệp Dịch vụ và Quản lý Nhà.

+ Địa chỉ: 163 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, TP.HCM.

+ Điện thoại: (08)39.246.841               + Fax: (08)39.246.867

+ Email: xndvqln@qlkdn.vn

+ MST: 0301124062-004

Xí nghiệp Dịch vụ và Quản lý Nhà được thành lập theo Quyết định số 6996/QĐ-QLKDN ngày 16/11/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh.

Xí nghiệp Dịch vụ và Quản lý Nhà trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý tại các chung cư hiện do Công ty quản lý, gồm có:

–         Chung cư 283 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh

–         Chung cư 203 Nguyễn Trãi, quận 1

–         Chung cư  Lý Chiêu Hoàng, quận Bình Tân

–         Chung cư An Sương, quận 12

–         Chung cư Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp

–         Chung cư 255 Trần Hưng Đạo, quận 1

2.Các lĩnh vự hoạt động của  Xí nghiệp:
–         Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: bán buôn vật liệu xây dựng);

–         Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;

–         Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;

–         Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước đối với Cán bộ – Công nhân viên, nhân dân và các doanh nghiệp Nhà nước);

–         Vệ sinh chung nhà cửa;

–         Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.