HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Thực hiện các dịch vụ mua bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do Công ty và các tổ chức, cá nhân khác đầu tư và tạo lập.

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Cao ốc văn phòng cho thuê do Công ty làm chủ đầu tư. Cung cấp nhiều mặt bằng đa dạng, vị trí thích hợp … phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

XÂY DỰNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Xây dựng, thiết kế, thi công các công trình nhà ở, biệt thự, chung cư, cao ốc.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đơn vị đại diện chủ đầu tư trong quản lý đầu tư xây dựng. Quản lý dự án từ giai đoạn bắt đầu thực hiện dự án đến khi quyết toán công trình.

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

QUẢN LÝ NHÀ

Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước bao gồm nhà ở và nhà kinh doanh.

BÁN NHÀ

Thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

QUẢN LÝ CHUNG CƯ

Quản lý điều hành các chung cư bố trí tái định cư, phục vụ cho các dự án chỉnh trang Đô thị của UBND thành phố.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xây dựng, phổ biến các văn bản liên quan đến đất đai, bất động sản.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Xây dựng sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng và công nghiệp.
Lập và thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án, lập dự toán công trình. Thiết kế xây dựng. Đo vẽ hiện trạng nhà. Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý chất lượng công trình.
Thiết kế, xây dựng, sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công, quản lý dự án, lập dự án đầu tư.
Thực hiện công tác quản lý chung cư chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ cho các chung cư (chăm sóc duy trì cảnh quan, dịch vụ vệ sinh…).