TỔNG QUAN

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh.
Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City House Trade Management Company Limited.
Tên viết tắt: HMTC
Trụ sở chính: 49 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)38.222.151                 Fax: (08)38.298.585
Website: www.qlkdn.vn                    Email: ct@qlkdn.vn.
Mã số thuế: 0301124062
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301124062