Xây dựng sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng và công nghiệp.
Lập và thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án, lập dự toán công trình. Thiết kế xây dựng. Đo vẽ hiện trạng nhà. Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý chất lượng công trình.
Thiết kế, xây dựng, sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công, quản lý dự án, lập dự án đầu tư.
Thực hiện công tác quản lý chung cư chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ cho các chung cư (chăm sóc duy trì cảnh quan, dịch vụ vệ sinh…).