img_0597

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Ngày 4/8/2016 Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2016, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí…

Chi tiết