TB 2

Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 49 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3) đang thụ lý hồ sơ của bà Phạm Đình Lệ Duyên (CCCD số 072169002198; HKTT: 4.1 lô A1 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) đề nghị thuê nhà do nhận chuyển quyền thuê căn hộ số 4.1 lô A1 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 từ ông Nguyễn Văn Trường (CMND số: 021867801, HKTT tại: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1). Trước đây, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 2741/UBND-ĐTMT ngày 14/06/2010 xử lý bán theo giá thị trường căn hộ số 4.1 lô A1 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10 cho hộ ông Nguyễn Văn Trường, bà Bùi Thị Ánh Hồng.

Công ty xin thông báo: sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin này, nếu Công ty không nhận được tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến căn hộ nêu trên thì Công ty sẽ lập thủ tục giải quyết cho bà Phạm Đình Lệ Duyên (CCCD số 072169002198; HKTT: 4.1 lô A1 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) được đại diện thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước căn hộ số 4.1 lô A1 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11  theo quy định. Mọi tranh chấp, khiếu kiện về sau sẽ không được giải quyết.